Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی
شنبه 13 آذر 1400
En

١- نظارت بر اجراي كليه مصوبات اعم از بخشنامه ها و دستورالعمل ها و امور محوله از هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش و دستگاه ذيربط.
٢- بررسي و اظهار نظر نهايي در موردپذيرش يا عدم پذيرش داوطلبان ورود به دستگاه ها بر اساس قانون گزينش، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه.
٣- نظارت بر فرآيند بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت داوطلبان اشتغال، مأمورين و منتقلين، بورسيه شدن و انتصاب به پست هاي حساس و خاص، بر اساس ضوابط مصوب و ملاك هاي پذيرش ازجمله: استعلام از مركز اسناد، استعلام از هيأت عالي، مصاحبه و تحقيق، ارزيابي و ساير موارد.
٤- نظارت بر فرآيند رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديد نظر.
٥- شركت در جلسات، گردهمايي ها و برنامه هاي آموزشي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش و ساير مراجع.
٦- راهبري امور مربوط به تشكيل جلسات هسته، ابلاغ آراء به امور اداري، تهيه و تنظيم صورت جلسه و پيگيري مصوبات آن جهت ارائه به هيأت مركزي گزينش.
٧- پيگيري امور مربوط به معرفي، تأييد و صدور احكام انتصاب اعضاي گزينش از طريق دفتر استاندار و هيأت مركزي گزينش.
٨- ايجاد همكاري و هماهنگي لازم با هيأت تخلفات اداري و حراست و ساير مراجع ذي صلاح در امور محوله.
٩- نظارت بر تشكيل بانك منابع اطلاعاتي گزينش در استانداري.
١٠-  نظارت بر امور مربوط به انتخاب مصاحبه گران و محقّقان فصلي.
١١-  راهبري امور مربوط به تأمين مالي و تداركاتي و حق الزحمه نيروهاي فصلي هسته و انعقاد قرارداد با آنان.
١٢-  نظارت بر امور مربوط به ضبط و نگهداري كليه مدارك و پرونده ها با رعايت اصول طبقه بندي اسناد.
١٣-  نظارت بر نحوه تهيه گزارش ها و آمار عملكرد دوره اي هسته جهت ارائه به هيأت مركزي گزينش و بالاترين مقام دستگاه.
١٤-  برنامه ريزي و نظارت در اجراي اتوماسيون اداري گزينش و همكاري با ساير دستگاه ها در اين خصوص.
١٥-  ارائه طرح ها و پيشنهادات لازم به منظور پيشبرد امور مربوط به هسته گزينش.
١٦-  پيشنهاد هرگونه تغيير در تشكيلات و پست هاي سازماني هسته با تأييد هيأت و رعايت مقررات مربوطه (تبصره ٣ ماده ٢٠ آيين نامه).
١٧-  نظارت و ارزيابي عملكرد افراد تحت سرپرستي و پيشنهاد عزل، نصب، جابجايي، تشويق و توبيخ پرسنل شاغل در واحد گزينش تأييد نهايي صلاحيت كاركنان موردنياز هسته پس از طرح در جلسه شوراي هسته و ارائه آن به هيأت مركزي در صورت ضرورت.
١٨-  پيشنهاد عناوين دوره هاي آموزشي افراد شاغل در گزينش به هيأت مركزي و پيگيري اخذ مجوز، تعيين استاد و اجراي دوره هاي آموزشي مصوب.
١٩-  نظارت و سرپرستي دقيق بر كليه امور جاري گزينش و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي در نحوه انجام وظايف محوله.
٢٠-  پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و پست هاي سازماني مورد نياز هسته به هيأت مركزي گزينش و پيگيري تا تصويب نهايي.
٢١-  برنامه ريزي و هماهنگي لازم با مديران هسته هاي گزينش دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان جهت تشكيل جلسات دوره اي شوراي هم انديشي.
٢٢-  تقسيم كار و ارجاع نامه ها و پرونده هاي گزينشي به كارشناسان بر اساس وظايف تعريف شده.
٢٣-  نظارت بر سيستم ارسال و مراسلات دبيرخانه هسته.
٢٤-  پيگيري لازم از طريق هيأت مركزي در خصوص دريافت كد گزينش گري براي كاركنان و اعضاي هسته و محققين و مصاحبه گران پاره وقت.
٢٥-  پيگيري جهت رعايت زمان بندي فرايند گزينش داوطلبان.
٢٦-  اعزام نماينده به منظور شركت و نظارت بر آزمون ها و مصاحبه هاي استخدامي كه توسط دستگاه (امور
اداري و استخدامي) برگزار مي گردد. (تبصره ماده ٢٢ آيين نامه).
٢٧-  برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي جهت كارشناسان تحت سرپرستي.
٢٨-  تنظيم برنامه و تهيه مقدمات برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي و گردهمايي سالانه گزينش گران استان با هماهنگي هيأت مركزي گزينش و همكاري ساير واحدهاي ذيربط.
٢٩-  شركت در جلسات شوراي اداري استان و شوراي مديران ستادي استانداري.
٣٠-  نظارت در اجراي امور رايانه اي در هسته (سيستم اتوماسيون گزينش) طبق مصوبات هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش.
٣١-  انجام ساير وظايف محوله برحسب تصميم هيأت عالي گزينش و يا هيأت مركزي گزينش.
٣٢-  بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
٣٣-  شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
٣٤-  ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.
 

مدارک لازم برای تشکیل پرونده گزینشی
 
فرم‌ها و دستورالعمل‌ها
 
1 -  تکمیل فرم اطلاعات فردی
2- چهار قطعه عکس 4*3 جدید (نام و نام خانوادگی پشت نویسی شود)
3- کپی شناسنامه تمام صفحات
4- کپی کارت ملی (پشت و رو)
5- کپی مدرک تحصیلی
6- کپی کارت پایان خدمت (مخصوص برادران)
7- سوابق ایثارگری و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی (در صورت وجود)
8- آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد (در صورت اشتغال)
* اصل اسناد مذکور را هنگام مراجعه همراه  داشته باشید.
**در صورت نیاز با شماره تلفن 35291322 با کد 041 تماس حاصل فرمائید.
فرم مشخصات فردی (word - pdf)
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
فرم‌های تجدید نظر مرحله اول و دوم
فرم تائیدیه استخدامی

احکام
 
اصول عقاید
 
معاد
 
حجاب
 
ولایت فقیه
 
اخلاق
 
فضای مجازی
 
 - آموزش احکام به زبان ساده
- سیمای نماز، حسین انصاریان
- نماز جماعت، محسن قرائتی
- پرتوی از اسرار نماز
- کتابچه آموزشی عقاید، اخلاق و احکام
- نیاز به دین
- 50 درس اصول عقاید برای جوانان، آیت‌الله مکارم شیرازی
- جهان‌بینی توحیدی، شهید مطهری
- عقاید اسلامی، آیت‌الله سبحانی
- اصول عقاید
- کتاب معاد، محسن قرائتی
- حیات اخروی، شهید مطهری
- معاد، شهید دستغیب
- حجاب دختران، محمدعلی کریمی‌نیا
- حجاب در اندیشه و عمل، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
- مساله حجاب، شهید مطهری
- حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، دکتر فتاحی‌زاده
- ولایت فقیه، محمدرضا اکبری
- ولایت فقیه سایه حقیقت عظمی، دفتر فرهنگی فخرالائمه(ع)
- ولایت فقیه، آیت‌الله جوادی آملی
- گناهان کبیره، شهید دستغیب
- احکام روابط زن و مرد، مسعود معصومی
- اخلاق معاشرت، جواد محدثی
- اخلاق در قرآن، آیت‌الله مکارم شیرازی
- سبک زندگی اسلامی، علی‌محمد متوسلی
- احکام فضای مجازی

- فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی (بخش اول - بخش دوم)