يکشنبه 14 خرداد 1402
 
صفه جنوبی مجموعه تاریخی-فرهنگی مقبرةالشعرا با تخصیص اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی در سال جاری، از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، به زودی افتتاح می شود. عملیات اجرایی این طرح قبل از آغاز به فعالیت دولت سیزدهم دچار رکود چند ساله بود.
يکشنبه 17 ارديبهشت 1402