يکشنبه 14 خرداد 1402
 
استاندار آذربایجان‌شرقی با حضور در بیمارستان از حاج «کریم مردانی آذر» خیّر مدرسه‌ساز و بیمارستان‌ساز تبریزی عیادت کرد.
يکشنبه 24 ارديبهشت 1402