پرتال استانداری آذربایجان شرقی
چهارشنبه 13 فروردين 1399
En

١- نظارت بر امور مربوط به تأسيس حزب، جمعيت، انجمن سياسي و صنفي، تشكل هاي صنفي و سياسي و انجمن اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقيقات و اعلام نظر در اين زمينه به وزارت كشور.
٢- نظارت و مراقبت مستمر نحوه فعاليت احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي اسلامي و تشكل هاي سياسي استان.
٣- نظارت و رسيدگي به درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات مطابق دستورالعمل هاي قانوني.
٤- نظارت بر تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي عمومي دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
٥- نظارت بر حسن اجراي انتخابات و هدايت مجريان انتخابات در سطح استان.
٦- نظارت و ارزيابي عملكرد واحدهاي تابع در خصوص انتخابات و سنجش ميزان موفقيت يا عدم موفقيت طرح هاي اجرايي در حوزه هاي انتخابيه استان.
٧- راهبري امور مربوط به تهيه و تدوين بخشنامه ها، شيوه نامه ها و ارسال دستورالعمل هاي انتخاباتي به فرمانداري ها و بخشداري هاي تابع.
٨- نظارت و سامان دهي امور مربوط به ايجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان و مورد نام گذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري.
٩- نظارت بر ارزيابي فرمانداران و بخشداران استان در چارچوب شاخص هاي ابلاغي وزارت كشور.
١٠- بررسي و پيگيري موضوع انتصاب فرمانداران، معاونين و بخشداران استان بر اساس موازين و مقررات ابلاغي.
١١- نظارت بر روند اجراي امور در فرمانداري ها و بخشداري ها.
١٢- نظارت بر تحركات حوزه كارگري، تشكلات دانشجويي، قومي، مذهبي و نظارت بر تشكيل جلسات كميسيون دانشجويي، اقوام، مذاهب و كارگري.
١٣- بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
١٤- شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
١٥- ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.
 
صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تمامی حوزه‌های انتخابیه استان تایید شد

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:
صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تمامی حوزه‌های انتخابیه استان تایید شد

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی از تایید صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه انتخابیه استان از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: با احتساب این حوزه‌ها، صحت این انتخابات در تمامی حوز ...

صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 حوزه انتخابیه استان تأیید شد

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:
صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 حوزه انتخابیه استان تأیید شد

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی از تأیید صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 حوزه انتخابیه استان توسط شورای نگهبان خبر داد.

اعلام برخی از جزئیات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان شرقی

از سوی رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی انجام شد:
اعلام برخی از جزئیات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان شرقی

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با بیان اینکه میزان مشارکت مردم استان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 43 درصد و بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: بیشترین میزان مشارکت در انتخابات مربوط ب ...