يکشنبه 14 خرداد 1402

فرماندار
طاهــر روحــی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد:
لزوم آشنایی مدیران شرکت‌های خدمات مسافرتی با قوانین مالیاتی

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی بر آشنایی مدیران شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری با قوانین مالیاتی تأکید کرد و گفت: بیشتر مسائل و مشکلات مالیاتی این شرکت‌ها ناشی از عدم اطلا ...
پنجشنبه سوم بهمن 1398

جلسه کمیته تنظیم بازار نهاده‌های دامی استان برگزار شد

جلسه کمیته تنظیم بازار نهاده‌های دامی استان به منظور تصمیم‌گیری درخصوص قیمت کنسانتره عرضه شده توسط کارخانجات خوراک دام و طیور و زمان‌بندی توزیع سبوس توسط کارخانجات آردسازی برگزار شد.
يکشنبه هفتم مهر 1398

  ١. بررسي و تجزيه و تحليل برنامه هاي اقتصادي دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ارائه نتايج و پيشنهادات لازم به مقام مافوق به منظور هماهنگي و انطباق با برنامه ها و ضرورت هاي استان.
  ٢. برنامه ريزي و ارائه پيشنهادهاي لازم به سازمان ها و نهادهاي اقتصادي و توليدي استان به منظور توسعه ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي استان.
  ٣. ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور بررسي و شناخت كليه منابع و امكانات اقتصادي، توليدي، صنعتي و كشاورزي استان و ارائه راه حل هاي مناسب به دستگاه هاي اجرايي به منظور توسعه فعاليت هاي اقتصادي استان.
  ٤. ايجاد هماهنگي به منظور نظارت بر انطباق فعاليت هاي اقتصادي استان با اهداف و خط مشي هاي توسعه ملي و منطقه اي.
  ٥. فراهم نمودن زمينه هاي مناسب به منظور برقراري گفتگوي مؤثر با بخش خصوصي به منظور رفع مشكلات اشتغال و توليد و بهبود فضاي كسب و كار.
  ٦. نظارت و پيگيري امور مربوط به اقلام اساسي از قبيل گندم، آرد و نان و هماهنگي لازم در ابلاغ دستورات و اجرايي شدن تصميمات ملي در اين حوزه.
  ٧. نظارت و ارزيابي فعاليت هاي اقتصادي استان و گزارش پيشرفت امور اقتصادي و توليدي استان به مقامات ذيربط و شوراي برنامه ريزي استان.
  ٨. ارزيابي وضعيت پيشرفت پروژه هاي مهم اقتصادي در استان و پيگيري و هماهنگي لازم براي رفع مشكلات و موانع احتمالي.
  ٩. سازمان دهي و پيگيري برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سياست هاي ابلاغي و شناسايي مسايل و مشكلات در زمينه فعاليت هاي صادرات غيرنفتي.
  ١٠ . هماهنگي جهت ارتقا سطح كيفيت صادرات و انطباق با استاندارهاي جهاني و تشويق و ترغيب صادركنندگان استاني به منظور افزايش سرمايه گذاري.
  ١١ . شناسايي و پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي بخش صنعت و معدن و شهرك هاي صنعتي سطح استان.
  ١٢ . هماهنگي و نظارت بر فرايند تهيه و توزيع كالاها و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط با تنظيم بازار كالا و خدمات استان.
  ١٣ . انجام هماهنگي و همكاري لازم با ساير دستگاه هاي اجراي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و تجاري مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي و پيگيري مسائل و مشكلات.
  ١٤ . هماهنگي و نظارت لازم بر ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد در مبادلات مرزي و بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد.
  ١٥ . هماهنگي و پيگيري امور مربوط به مشكلات زيست محيطي واحدهاي توليدي استان و برنامه ريزي به منظور كاهش اثرات زيان آور آنها.
  ١٦ . ابلاغ مصوبات كميسيون ها، شوراها و كميته هاي اقتصادي و ساير مصوبات و دستورالعمل هاي مربوطه به دستگاه هاي ذيربط.
  ١٧ . هماهنگي امور مرتبط با كميسيون تعزيرات حكومتي.
  ١٨ . شركت در جلسات امور اقتصادي و توسعه منطقه اي اعم از كميسيون ها، شوراها، كارگروه ها و كميته هاي مربوطه.
  ١٩ . بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
  ٢٠ . شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
  ٢١ . ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.