پرتال استانداری آذربایجان شرقی
دوشنبه 18 آذر 1398
En

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمي به صورت حضوري از دستگاههاي اجرايي استان