پرتال استانداری آذربایجان شرقی
دوشنبه 18 آذر 1398
En

تعيين و پرداخت خسارات به اشخاص حقيقي در ارتباط با حوادث امنيتي