يکشنبه 14 خرداد 1402

خدمات غیرحضوری

خدمات الکترونیکی وزارت کشور

عنوان خدمت کلان زیر خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت لینک صفحه دریافت خدمت پرسش های متداول بیانیه توافق شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
 دریافت و رسيدگي به شكايات    دریافت و رسيدگي به شكايات انتخابات  الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 35291729 (041)
 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان   الکترونیکی   1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی35291202 (041)
 سازمان های مردم نهاد     رسيدگي به شکايات از سازمانهاي مردم نهاد  الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 35291734(041)
  صدور مجوز تاسیس سمن ملی و استانی(صدور پروانه)    الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 35291734 (041)
تطبیق پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد     الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 35291734 (041)
نظارت بر برگزاری مجامع عمومي و اعلام به ثبت شرکتها      الکترونیکی   1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 35291734(041) 
شوراها     ثبت ، تطبیق و پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها     الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports     دفتر امور شهری و شوراها 35291535 (041) 
ثبت شناسه برای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها      الکترونیکی  دربستر اینترنت و با openVpn وزارت کشور توسط کارشناس فرمانداری درخواست ثبت انجام می شود  1325964620 custom reports     دفتر امور شهری و شوراها 35291535(041) 
رسيدگي به پيشنهادات هيأت هاي حل اختلاف استان ها در مورد انحلال شورای شهر (ماده 91 قانون شوراها)                الکترونیکی    1325964620 custom reports     دفتر امور شهری و شوراها 35291535(041) 
 رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري   الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری  35291729 (041) 
امور اتباع و مهاجرین خارجی        صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی  ترکیبی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی 35291733 (041)
 اعطاي تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی   ترکیبی  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی 35291733 (041) 
صدور مجوز اجراي پروژه براي پناهندگان توسط سازمانهاي غیردولتی (داخلی و بین المللی)     ترکیبی    1325964620 custom reports     دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی 35291733 (041) 
 تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع   حضوری 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی 35291733 (041) 
 صدور و تمديد مجوز فعاليت سازمان هاي غير دولتي بين المللي در امور پناهندگان جمعي در ج.ا.ا   ترکیبی 1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی 35291733(041) 
مراحل انتخابات    ثبت نام داوطلبين انتخابات واعلام فهرست نامزد هاي تاييد شده   الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری5291729 (041) 
اخذ رأی و اعلام هویت رأی دهندگان  ترکیبی  1324748507 search b از طریق دستگاه احراز هویت و صندوق های الکترونیکی    1324746304 stock task assigned to  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041)
 اعلام نتايج انتخابات  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041) 
احزاب و تشکل های سیاسی          صدور پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیتها  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041) 
صدور مجوز تاسیس شعبه احزاب در سطح مرکز استان   الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041) 
نظارت بر مجامع عمومی سالینه احزاب و تشکلهای سیاسی (کنگره)  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports      دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041)
صدور مجوز راهپیمایی   الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041) 
صدور مجوز برگزاری تجمعات و مراسم در مکان مسقف   الکترونیکی   1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041) 
ائتلاف احزاب   الکترونیکی   1325964620 custom reports      دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041)
صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح استان و شهرستانها  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041)
رسیدگی به شکایات از احزاب و تشکلهای سیاسی   الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info    دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041)
 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081)   صدور یا تمدید پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت انجمن اقلیت های دینی    الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041) 
انحلال پروانه انجمن های اقلیت های دینی  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports     دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041) 
درخواست تاسیس دفاتر شهرستانی انجمن های اقلیتهای دینی  الکترونیکی   1324748507 search b 1325964620 custom reports      دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری35291729 (041)