پرتال استانداری آذربایجان شرقی
دوشنبه 18 آذر 1398
En

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه