يکشنبه 14 خرداد 1402

تماس با ما

نشانی پستی:
تبریز- خیابان جمهوری اسلامی- استانداری آذربایجان شرقی- کدپستی 5134915171

تلفن‌های تماس:
تلفنخانه: 35263333 - 041
دفتر استاندار: 1 - 35291290 - 041 (فکس: 2 - 35263861)
روابط عمومی: 35263888 - 35291405 - 041 (فکس: 35263899)
دفتر پاسخگویی به شکایات: 35263877 - 041 (فکس: 35259966)
دبیرخانه: 35291378 - 041 (فکس: 35263891)

ملاقات مستقیم با استاندار:
برای درخواست ملاقات با استاندار آذربایجان شرقی، از طریق تلفن ثابت با شماره 111 (سامانه ارتباط مردم با دولت) تماس بگیرید. پیگیری نامه‌های مردمی و دستورات استاندار محترم در ملاقات‌های مردمی از وظایف این سامانه است.
شماره های تماس استانداری
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه استاندار و روابط عمومی قسمت یا واحـد : دفتر مدیرکل حوزه استاندار
اسامـی افــــراد : سیدکاظم یکانی شماره داخلــی : 1247
شماره مستقیم : 35263864 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه استاندار و روابط عمومی قسمت یا واحـد : دفتر استاندار
اسامـی افــــراد : علی زارع مجتهدی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35263838 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه استاندار و روابط عمومی قسمت یا واحـد : روابط عمومی
اسامـی افــــراد : رامین نظامی‌خواه شماره داخلــی : 1406
شماره مستقیم : 35263888 شمــاره فـکـس : 35263899
نام حــــــــــوزه : حوزه استاندار و روابط عمومی قسمت یا واحـد : دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
اسامـی افــــراد : محمدرضا سلطان‌زاده شماره داخلــی : 1202
شماره مستقیم : 35263877 شمــاره فـکـس : 35291252
نام حــــــــــوزه : حوزه استاندار و روابط عمومی قسمت یا واحـد : دفتر امور زنان و خانواده
اسامـی افــــراد : زهرا کوهی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35291213 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه استاندار و روابط عمومی قسمت یا واحـد : هسته گزینش
اسامـی افــــراد : اصغر حسن زادگان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35263885 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت سیاسی و اجتماعی قسمت یا واحـد : دفتر معاون سیاسی و اجتماعی
اسامـی افــــراد : تراب محمدی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35291737 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت سیاسی و اجتماعی قسمت یا واحـد : دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
اسامـی افــــراد : حسن حقیقیان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35263832 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت امنیتی و انتظامی قسمت یا واحـد : دفتر معاون امنیتی و انتظامی
اسامـی افــــراد : جعفر رزمی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35255522 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت سیاسی و اجتماعی قسمت یا واحـد : دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
اسامـی افــــراد : محمد اسداللهی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35263826 شمــاره فـکـس :