سه شنبه 26 شهريور 1398 17 محرم 1441 17 سپتامبر 2019

خدمات استانداری آذربایجان شرقی

حوزه استاندار
          دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی

معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی
دفتر امور امنیتی و انتظامی

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
دفتر هماهنگی امور اقتصادی
دفتر جذب و حمایت از امور اقتصادی
دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت
اداره کل امور اداری و مالی
 

معاونت هماهنگی امور عمرانی
دفتر فني ، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك
دفتر امور شهری و روستاها
دفتر امور روستایی و شوراها
دفتر مدیریت بحران