يکشنبه 14 خرداد 1402

.
سیدکاظم یکانــی
مدیرکل حوزه استــاندار

پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد

استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد، مردم استان را به تجدید میثاق با آرمان‌های امام و رهبری و حمایت از خادمان خود در دولت مردمی سیزدهم دعوت کرد.
شنبه سیزدهم خرداد 1402

در آستانه سفر استانی رئیس جمهور انجام شد:
هم‌اندیشی و هم‌فکری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی

نشست هم‌اندیشی و هم‌فکری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی با محوریت سفر استانی رئیس جمهور تشکیل شد.
شنبه سیزدهم خرداد 1402

استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد:
آخرین وضعیت اجرای مصوبات دور اول سفر استانی رئیس جمهور و برنامه‌های دومین سفر استانی

استاندار آذربایجان شرقی با حضور در برنامه اقتصادی "تراز" از شبکه استانی سهند، آخرین وضعیت اجرای مصوبات دور اول سفر استانی رئیس جمهور و برنامه‌های دومین سفر استانی را تشریح کرد.
شنبه سیزدهم خرداد 1402

استاندار آذربایجان شرقی:
۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان انجام شده است

استاندار آذربایجان شرقی گفت: به برکت سفر استانی رئیس جمهور و طرح‌هایی که دولت مصوب کرده، بخش خصوصی و کارآفرینان و صنعت‌گران استان به میدان آمده و بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این همت مردمان تبریز و آذربایجان را نشان می‌دهد.
پنجشنبه یازدهم خرداد 1402

  ١- مديريت و هماهنگي امور مربوط به برقراري ارتباط با واحدهاي استاني دستگاههاي دولتي در جهت تسريع در وظايف و مأموريتهاي محوله.
  ٢- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر وظايف و فعاليتهايي كه براساس تشكيلات استانداري ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذيرد.
  ٣- اعمال مديريت و هماهنگي در فعاليت واحدهاي زير مجموعه استاندار.
  ٤- نظارت بر انجام امور پشتيباني حوزه استاندار و برقراري ارتباط با حوزه مديريت داخلي استانداري و ساير دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و نهادهاي استان.
  ٥- نظارت مستمر بر هرگونه انتشار موارد تبليغاتي و انتشاراتي بهخصوص نشريات مكتوب و الكترونيكي مرتبط با استانداري.
  ٦- تنظيم ملاقات ها، مصاحبه هاي مطبوعاتي، راديويي و تلويزيوني و سخنراني هاي استاندار براساس خط مشي هاي تعيين شده.
  ٧- برقراري تعامل با ائمه جمعه و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي به منظور كسب نظرات در رابطه با مسائل مختلف استان و برگزاري جلسات به منظور تأمين موجبات فوق.
  ٨- برنامه ريزي در خصوص ايجاد ارتباط مطلوب با رسانه هاي گروهي در سطح استان به منظور پيشبرد اهداف استانداري.
  ٩- برگزاري جلسات شوراي هماهنگي روابط عمومي و واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي به عنوان دبير و پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات شورا.
  ١٠ - ارتباط مستمر با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني وزارت كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي سياست ها و خط مشي هاي شوراي اطلاع رساني دولت.
  ١١ - برقراري و ارتباط مستمر با روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي در استان به منظور ايجاد هماهنگي و ابلاغ سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي در زمينه وظايف.
  ١٢ - تهيه و ارسال گزارش عملكردها و اقدامات انجام شده به دفاتر وزارتي و روابط عمومي وزارت كشور.
  ١٣ - هماهنگي، سازمان دهي و مديريت ارتباطات رسانه اي و پايگاه اطلاع رساني استانداري با استفاده از ابزار نوين فناوري اطلاعات و افكارسنجي عمومي و دستگاهي.
  ١٤ - مديريت امور مربوط به برگزاري شوراي معاونين استانداري.
  ١٥ - نظارت بر انجام وظايف و امور محوله مربوط به تشريفات و استقبال از مقامات كشوري و لشكري و مهمانان داخلي.
  ١٦ - انجام برنامه ريزي لازم درزمينه برگزاري مراودات با مقامات بين المللي.
  ١٧ - هماهنگي انجام سفرهاي خارجي مقامات استاني و همكاري در تهيه متون قراردادها و توافقات دوجانبه، چند جانبه و بين المللي در صورت نياز.
  ١٨ - شركت دركميسيونهاي قانوني مرتبط با موضوعات روابط و مناسبات بين المللي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
  ١٩ - ارزيابي برنامه هاي مربوط به ملاقات ديپلمات ها، كارشناسان خارجي، خبرنگاران خارجي با مقامات استانداري و پيگيري توافقات في ما بين.
  ٢٠ - برگزاري جلسات شوراي اطلاع رساني استانداري و نظارت بر نحوه پوشش اخبار مربوطه.
  ٢١ - روان سازي امور مديريتي و هماهنگي ارتباطات لازم بين استاندار و واحدهاي تابع و وابسته به شيوه هاي مقتضي.
  ٢٢ - پيگيري نامه هاي صادره، اجراي مصوبات و تصميمات ابلاغ شده از سوي استاندار و دستورات كتبي و شفاهي استاندار به واحدهاي مختلف تا حصول نتيجه نهايي.
  ٢٣ - ارجاع برخي از مكاتبات به واحدها و يا افراد ذيربط حسب تفويض اختيار استاندار.
  ٢٤ - نظارت بر تلخيص گزارش هاي محرمانه و تهيه گزيده خبرهاي طبقه بندي شده.
  ٢٥ - برنامه ريزي در خصوص برگزاري جلسات مصرح در قوانين موضوعه و سفرهاي شهرستاني و خارج از استان استاندار.
  ٢٦ - بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
  ٢٧ - شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دورهه اي آموزشي مرتبط.
  ٢٨ - ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي