Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی

١- نظارت بر اجراي قوانين، تصويب نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با حوزه مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي.
٢- ارزيابي عملكرد واحدهاي استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها.
٣- تنظيم برنامه بازرسي دوره اي استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها و اجراي آن از طريق بازرسي هاي اداري و مالي.
٤- هماهنگي و همكاري با گروه هاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي.
٥- عضويت و شركت در جلسات، كميته ها و كارگروه ها با موضوع تحول اداري، ارتقای سلامت اداري، مبارزه با رشوه خواري و فساد اداري.
٦- ارتباط مستمر و انجام مكاتبات اداري با سطوح مديريتي واحدهاي ذيربط در نهاد رياست جمهوري و مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور و ساير مديران واحدهاي دستگاه هاي اجرايي ملي همسطح در حيطه وظايف مربوط.
٧- نظارت بر دريافت، ثبت، تفكيك و ارجاع درخواست هاي مردمي از طريق سامانه ارتباط الكترونيكي (سامد) يا خارج از سامانه الكترونيك.
٨- نظارت بر پذيرش درخواست الكترونيكي متقاضيان و در صورت عدم دسترسي نيز پذيرش حضوري از طريق ميز خدمت.
٩- مديريت و راهبري امور حقوقي مرتبط با ثبت و مستندسازي اموال منقول و غيرمنقول استانداري و طرح دعاوي مالكيت.
١٠-  مديريت و راهبري دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با استانداري و واحدهاي تابع و تنظيم ارائه لايحه دفاعيه و ارسال شكايات حقوقي در محاكم قضايي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي.
١١-  مديريت و راهبري معاضدت قضايي (اعم از طرح دعاوي، دفاع از دعوي، تهيه لوايح و مشاوره) به مديران استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها در خصوص دعاوي مرتبط با انجام وظايف اداري آنان در كليه مراجع قضايي، شبه قضايي، اداري و محاسباتي.
١٢-  بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
١٣-  شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
١٤-  ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.
 

یکی از مجاری شبکه یکپارچه ارتباط مردم با دولت (سامد) در سراسر کشور، سامانه تلفنی 111 می باشد که همه آحاد ملت سربلند ایران، در هر جای میهن اسلامی عزیزمان می توانند ایده ها، پیشنهادات، انتقادات، شکایات و درخواست های خود از دولت را با آن مطرح کنند. در واقع هدف از راه اندازی این سامانه، تمهید شرایط لازم برای برقراری ارتباطات موثر و کارآمد و نیز پاسخگویی سریع و صحیح به مسائل و مشکلات مردم در رابطه با دستگاه های اجرایی است.
 
مشاوران مطمئن مردم در 111
اپراتورهای پاسخگوی مردم در سامانه تلفنی 111 با فراگرفتن آموزش های تخصصی گوناگون، در حیطه های مختلف ارتباطی و محتوایی و نیز اشراف کامل به شرح وظایف و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، مشاورانی مطمئن برای راهنمایی مردم در جهت پیگیری مطالب مورد نظر خود هستند.
 
قابلیت های سامانه 111
سامانه تلفنی 111 درآن واحد از دو قابلیت برقراری "ارتباط زنده"on line(آن لاین) و"غیر زنده"off line(آف لاین) برخوردار است. به این معنی که در ساعات اداری، تماس گیرندگان به انتخاب خود، می توانند با کارشناسان سامانه به گفتگوی زنده بپردازند و ضمن بهره مندی از جنبه مشورتی سامانه، با طرح نکات مورد نظر خود و دریافت "کد پیگیری"، امکان دنبال کردن موضوع مورد نظر را نیز بیابند.
اما در روش off line" آف لاین"، هم در ساعات اداری و هم در ساعات غیر اداری، تماس گیرندگان می توانند از طریق ضبط مکالمه، مطالب مورد نظر خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
الزامی بودن ارائه کد ملی
به منظور نظم دهی به انبوه تماس های تلفنی با سامانه تلفنی 111 تماس گیرندگان ملزم به بیان کد ملی( پس از آنکه صدای ضبط شده سامانه آن را از تماس گیرنده درخواست کرد) می باشند.
توجه: بعضی از تماس گیرندگان، پس از آنکه صدای ضبط شده سامانه از آنها درخواست بیان کد ملی را می کند، اقدام به گرفتن شماره ملی خود بوسیله صفحه شماره گیر تلفن می کنند که این کار، به ثبت کد ملی ایشان منجر نمی شود و کد ملی،  پس از درخواست صدای ضبط شده سامانه، صرفا باید بوسیله تماس گیرنده، خوانده شود تا روی نوار تلفنی ضبط گردد.
 
پیگیری موارد مطرح شده
تماس گیرندگانی که مایل به پیگیری مطالب مورد نظر خود هستند، پس از بیان موضوع با کارشناس سامانه، کد پیگیری دریافت کرده و به تناسب موضوع مطروحه، مدتی بعد، ضمن تماس با 111 و ارائه کد پیگیری، پاسخ دستگاه مربوطه به مشکل خود را دریافت خواهند کرد.
 
نکات کلیدی برای تماس با سامانه 111
-در هر نقطه از ایران بدون نیاز به گرفتن پیش شماره به خط ارتباطی 111 وصل می شوید.
-قبل طرح هر موضوعی با سامانه ارتباط مردم و دولت، داشتن کد ملی الزامی است.
-در صورتی که متقاضی، اطلاعات شخصی خود را در اختیار قرار ندهد، نمی تواند تقاضایش را از سیستم پیگیری نموده و از روند رسیدگی آن مطلع شود.
-از تماسهای مکرر با سیستم برای بیان یک تقاضا اجتناب کنید؛ زیرا سوابق تماس شما در سیستم موجود است و در صورت تکراری بودن ثبت نمی شود.
-از تکرار هر موضوع مورد نظر در سایر قالب ها مانند نامه، پیامک و ...و یا از طریق سایر اعضای خانواده اجتناب نمایید؛ زیرا سیستم نرم افزاری سامد یکپارچه بوده و پیام از هر کانالی و به هر نامی که در سیستم ثبت شود، روند رسیدگی مشابه دارد و ثبت مجدد پیام ها امکان پذیر نمی باشد.
-برای صرفه جویی در وقت و هزینه خود، در زمان هایی که صف انتظار تلفن 111شلوغ است، تماس را ازطریق سیستم ضبط پیام ادامه داده و یا ارتباط را به ساعات دیگر موکول کنید.
- درصورتی که پیام دریافت شده به شخصی غیر ازتماس گیرنده برگردد، مانند همسر، فرزند، پدر، مادرو...الزامی است مشخصات فردی که تقاضا به او مربوط است، ذکر شود نه شخص تماس گیرنده.
-سعی کنید از ذکر موارد متعدد در تقاضای خود یا شرح مفصل آن اجتناب نمایید. فقط مواردی را که برای شما اضطراری است، مطرح کنید.