Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی
پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
En

خدمات مربوط به دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری

دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری

041-35291402 ،041-35291547
استانداری آذربایجانشرقی
مشاهده