يکشنبه 30 دي 1397 14 جمادى الأولى 1440 20 ژانویه 2019

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمي به صورت حضوري از دستگاههاي اجرايي استان