شنبه 2 شهريور 1398 22 ذو الحجة 1440 24 اوت 2019

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمي به صورت حضوري از دستگاههاي اجرايي استان