Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی
جمعه 3 ارديبهشت 1400
En

بررسی و تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از 200 هزار نفر)