Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی
چهارشنبه 28 مهر 1400
En

بررسی و تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از 200 هزار نفر)