تا انتخابات:
سه شنبه 6 مهر 1400 20 صفر 1443 28 سپتامبر 2021
 
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 8 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 30 آبان 1397
تاریخ برگزاری:سه شنبه 9 بهمن 1397 تا پنجشنبه 11 بهمن 1397
برگزار کننده:مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 6 آذر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 7 آذر 1397
تاریخ برگزاری:سه شنبه 13 آذر 1397 تا سه شنبه 27 آذر 1397
برگزار کننده:مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری آذربایجانشرقی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 29 آبان 1397
تاریخ برگزاری:سه شنبه 6 آذر 1397 تا چهارشنبه 14 آذر 1397
برگزار کننده:مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری آذربایجانشرقی