يکشنبه 14 خرداد 1402

.
اصغــر حسن‌زادگان
مدیر هسته گزینش

١- نظارت بر اجراي كليه مصوبات اعم از بخشنامه ها و دستورالعمل ها و امور محوله از هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش و دستگاه ذيربط.
٢- بررسي و اظهار نظر نهايي در موردپذيرش يا عدم پذيرش داوطلبان ورود به دستگاه ها بر اساس قانون گزينش، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه.
٣- نظارت بر فرآيند بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت داوطلبان اشتغال، مأمورين و منتقلين، بورسيه شدن و انتصاب به پست هاي حساس و خاص، بر اساس ضوابط مصوب و ملاك هاي پذيرش ازجمله: استعلام از مركز اسناد، استعلام از هيأت عالي، مصاحبه و تحقيق، ارزيابي و ساير موارد.
٤- نظارت بر فرآيند رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديد نظر.
٥- شركت در جلسات، گردهمايي ها و برنامه هاي آموزشي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش و ساير مراجع.
٦- راهبري امور مربوط به تشكيل جلسات هسته، ابلاغ آراء به امور اداري، تهيه و تنظيم صورت جلسه و پيگيري مصوبات آن جهت ارائه به هيأت مركزي گزينش.
٧- پيگيري امور مربوط به معرفي، تأييد و صدور احكام انتصاب اعضاي گزينش از طريق دفتر استاندار و هيأت مركزي گزينش.
٨- ايجاد همكاري و هماهنگي لازم با هيأت تخلفات اداري و حراست و ساير مراجع ذي صلاح در امور محوله.
٩- نظارت بر تشكيل بانك منابع اطلاعاتي گزينش در استانداري.
١٠-  نظارت بر امور مربوط به انتخاب مصاحبه گران و محقّقان فصلي.
١١-  راهبري امور مربوط به تأمين مالي و تداركاتي و حق الزحمه نيروهاي فصلي هسته و انعقاد قرارداد با آنان.
١٢-  نظارت بر امور مربوط به ضبط و نگهداري كليه مدارك و پرونده ها با رعايت اصول طبقه بندي اسناد.
١٣-  نظارت بر نحوه تهيه گزارش ها و آمار عملكرد دوره اي هسته جهت ارائه به هيأت مركزي گزينش و بالاترين مقام دستگاه.
١٤-  برنامه ريزي و نظارت در اجراي اتوماسيون اداري گزينش و همكاري با ساير دستگاه ها در اين خصوص.
١٥-  ارائه طرح ها و پيشنهادات لازم به منظور پيشبرد امور مربوط به هسته گزينش.
١٦-  پيشنهاد هرگونه تغيير در تشكيلات و پست هاي سازماني هسته با تأييد هيأت و رعايت مقررات مربوطه (تبصره ٣ ماده ٢٠ آيين نامه).
١٧-  نظارت و ارزيابي عملكرد افراد تحت سرپرستي و پيشنهاد عزل، نصب، جابجايي، تشويق و توبيخ پرسنل شاغل در واحد گزينش تأييد نهايي صلاحيت كاركنان موردنياز هسته پس از طرح در جلسه شوراي هسته و ارائه آن به هيأت مركزي در صورت ضرورت.
١٨-  پيشنهاد عناوين دوره هاي آموزشي افراد شاغل در گزينش به هيأت مركزي و پيگيري اخذ مجوز، تعيين استاد و اجراي دوره هاي آموزشي مصوب.
١٩-  نظارت و سرپرستي دقيق بر كليه امور جاري گزينش و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي در نحوه انجام وظايف محوله.
٢٠-  پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و پست هاي سازماني مورد نياز هسته به هيأت مركزي گزينش و پيگيري تا تصويب نهايي.
٢١-  برنامه ريزي و هماهنگي لازم با مديران هسته هاي گزينش دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان جهت تشكيل جلسات دوره اي شوراي هم انديشي.
٢٢-  تقسيم كار و ارجاع نامه ها و پرونده هاي گزينشي به كارشناسان بر اساس وظايف تعريف شده.
٢٣-  نظارت بر سيستم ارسال و مراسلات دبيرخانه هسته.
٢٤-  پيگيري لازم از طريق هيأت مركزي در خصوص دريافت كد گزينش گري براي كاركنان و اعضاي هسته و محققين و مصاحبه گران پاره وقت.
٢٥-  پيگيري جهت رعايت زمان بندي فرايند گزينش داوطلبان.
٢٦-  اعزام نماينده به منظور شركت و نظارت بر آزمون ها و مصاحبه هاي استخدامي كه توسط دستگاه (امور
اداري و استخدامي) برگزار مي گردد. (تبصره ماده ٢٢ آيين نامه).
٢٧-  برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي جهت كارشناسان تحت سرپرستي.
٢٨-  تنظيم برنامه و تهيه مقدمات برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي و گردهمايي سالانه گزينش گران استان با هماهنگي هيأت مركزي گزينش و همكاري ساير واحدهاي ذيربط.
٢٩-  شركت در جلسات شوراي اداري استان و شوراي مديران ستادي استانداري.
٣٠-  نظارت در اجراي امور رايانه اي در هسته (سيستم اتوماسيون گزينش) طبق مصوبات هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش.
٣١-  انجام ساير وظايف محوله برحسب تصميم هيأت عالي گزينش و يا هيأت مركزي گزينش.
٣٢-  بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
٣٣-  شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
٣٤-  ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.
 

با حکم استاندار؛
اصغر حسن‌زادگان به عنوان سرپرست هسته گزینش استانداری منصوب شد

استاندار آذربایجان شرقی در حکمی، اصغر حسن‌زادگان را به عنوان سرپرست هسته گزینش استانداری منصوب کرد.
يکشنبه هشتم تير 1399

استاندار آذربایجان شرقی:
بخش عمده‌ای از رسالت سنگین اصلاح جامعه بر عهده گزینش‌گران است

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش ویژه هسته‌های گزینش در جذب افراد متخصص و متعهد در دستگاه‌های دولتی، گفت: کار گزینش از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و گزینش‌گران باید بدون حب‌وبغض‌های شخصی و ...
دوشنبه شانزدهم دي 1398

  مدارک لازم برای تشکیل پرونده گزینشی
   
  فرم‌ها و دستورالعمل‌ها
   
  1 -  تکمیل فرم اطلاعات فردی
  2- چهار قطعه عکس 4*3 جدید (نام و نام خانوادگی پشت نویسی شود)
  3- کپی شناسنامه تمام صفحات
  4- کپی کارت ملی (پشت و رو)
  5- کپی مدرک تحصیلی
  6- کپی کارت پایان خدمت (مخصوص برادران)
  7- سوابق ایثارگری و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی (در صورت وجود)
  8- آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد (در صورت اشتغال)
  * اصل اسناد مذکور را هنگام مراجعه همراه  داشته باشید.
  **در صورت نیاز با شماره تلفن 35291322 با کد 041 تماس حاصل فرمائید.
  فرم مشخصات فردی (word - pdf)
  فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
  فرم‌های تجدید نظر مرحله اول و دوم
  فرم تائیدیه استخدامی

    احکام
   
    اصول عقاید
   
    معاد
   
    حجاب
   
    آموزش احکام به زبان ساده
   
   سیمای نماز، حسین انصاریان
    نماز جماعت، محسن قرائتی
    پرتوی از اسرار نماز
    کتابچه آموزشی عقاید، اخلاق و احکام
    نیاز به دین
    50 درس اصول عقاید برای جوانان، آیت‌الله مکارم شیرازی
    جهان‌بینی توحیدی، شهید مطهری
    عقاید اسلامی، آیت‌الله سبحانی
    اصول عقاید
    کتاب معاد، محسن قرائتی
    حیات اخروی، شهید مطهری
    معاد، شهید دستغیب
    حجاب دختران، محمدعلی کریمی‌نیا
    حجاب در اندیشه و عمل، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
    مساله حجاب، شهید مطهری
    حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، دکتر فتاحی‌زاده
   
    ولایت فقیه
   
    اخلاق
   
    فضای مجازی
   
    ولایت فقیه، محمدرضا اکبری
    ولایت فقیه سایه حقیقت عظمی، دفتر فرهنگی فخرالائمه(ع)
    ولایت فقیه، آیت‌الله جوادی آملی
    گناهان کبیره، شهید دستغیب
    احکام روابط زن و مرد، مسعود معصومی
    اخلاق معاشرت، جواد محدثی
    اخلاق در قرآن، آیت‌الله مکارم شیرازی
    سبک زندگی اسلامی، علی‌محمد متوسلی
    احکام فضای مجازی

    فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی (بخش اول - بخش دوم)