Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی
دوشنبه 24 مرداد 1401
En

شهرداری تبریز از دستگاه‌های تاثیرگذار در امر مبارزه با مواد مخدر و نگهداری معتادان است

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی:
شهرداری تبریز از دستگاه‌های تاثیرگذار در امر مبارزه با مواد مخدر و نگهداری معتادان است

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی بر اجتماعی کردن هر چه بیشتر و بهتر مبارزه با مواد ...

لزوم اجرای برنامه های خودمراقبتی در مسیر بهبودی اعتیاد

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی تاکید کرد:
لزوم اجرای برنامه های خودمراقبتی در مسیر بهبودی اعتیاد

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی بر اجرای برنامه های خودمراقبتی در مسیر بهبودی اعتیاد تا ...

ورود جدی خیران و گروه‌های مرجع در حوزه مبارزه با مواد مخدر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خواستار شد:
ورود جدی خیران و گروه‌های مرجع در حوزه مبارزه با مواد مخدر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر ورود جدی خیرین و گروه های مرجع در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکی ...