Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی
پنجشنبه 7 بهمن 1400
En

نقش محوری زنان در صیانت از بنیان خانواده/ لزوم نهادینه شدن پدافند غیرعامل در سبک زندگی اجتماعی

در همایش خانواده پایدار مطرح شد:
نقش محوری زنان در صیانت از بنیان خانواده/ لزوم نهادینه شدن پدافند غیرعامل در سبک زندگی اجتماعی

همایش خانواده پایدار با محوریت آموزش مهارت‌های زندگی برای پایداری و استحکام نهاد خانواده و آشنایی با عوامل موثر در ایجاد و توسعه خانواده پایدار و نقش زنان در این زمینه، در محل استانداری آذربایجان شرقی ...

پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نیازمند کار جهادی و همراهی مسئولان با مردم است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:
پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نیازمند کار جهادی و همراهی مسئولان با مردم است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: حرکت در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نیازمند تلاش همگانی، کار جهادی و همراه بودن مسئولان با مردم است.

مردم با وجود همه مشکلات، به انقلاب و رهبری اعتماد دارند/ مدیران دولت سیزدهم باید جهادی و انقلابی باشند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:
مردم با وجود همه مشکلات، به انقلاب و رهبری اعتماد دارند/ مدیران دولت سیزدهم باید جهادی و انقلابی باشند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم قدرت تشخیص مسئولان کارآمد و نا کارآمد را دارند، افزود: مردم با وجود همه مشکلات، به انقلاب، امام و رهبری، باور و اعتماد عمیق دار ...

شرح وظایف معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

وظايف سياسي و اجتماعي:
١- نظارت عاليه بر فعاليت ها در راستاي تحقق برنامه هاي سياسي، اجتماعي دولت و ارتقاء مشاركت و حضور مؤثر مردم استان در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي.
٢- زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي استان و نظارت بر فعاليت آنها.
٣- برنامه ريزي، نظارت و برگزاري انتخابات عمومي و ساير انتخاباتي كه به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزار مي شوند مطابق زمان بندي ابلاغي و مديريت امور اجرايي قبل و بعد از برگزاري انتخابات.
٤- نظارت بر امور مربوط به ايجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و مديريت تابعيت تقسيماتي نقاط جغرافيايي، اصلاح حريم و محدوده شهرها و بررسي ابهامات و اختلافات مرزي درون استاني و بين استاني.
٥- راهبري و مديريت نحوه نام گذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در چارچوب دستورالعمل ارسالي وزارت كشور و طرح موضوع در كميسيون نامگذاري استان و بهنگام سازي اطلاعات مكاني، نقشه هاي تقسيمات كشوري و لايه هاي اطلاعاتي مرتبط با آن در مقياس هاي مورد نياز.
٦- هماهنگي و هدايت فرمانداران براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت.
٧- فراهم كردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و
اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذكور.
٨- نظارت بر نحوه تكميل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به آنها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات و راهپيمايي ها  مطابق دستورالعمل هاي قانوني.
٩- نظارت برسامان دهي متكديان، معتادان، كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري واحدهاي استاني دستگاه هاي مسئول و مديريت مسائل، پديده ها، انحرافات و آسيب ها و ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي استان.
١٠ - نظارت برگردآوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي، امنيتي و اجتماعي استان و انعكاس به وزارت كشور.
١١ - برنامه ريزي و تلاش در جهت توسعه، نظارت و توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد.
١٢ - تعامل با دستگاه هاي ذيربط در مديريت و برنامه ريزي تأمين و افزايش سلامت و بهداشت مردم و پيشگيري از بيماري هاي واگيردار در استان.
١٣ - مديريت و نظارت برافزايش نشاط اجتماعي در استان با رويكرد توسعه ورزش همگاني و غني سازي اوقات فراغت جامعه به خصوص جوانان.
١٤ - هدايت فعاليت ها و برنامه ريزي به منظور ارتباط با نخبگان و شخصيت هاي ذي نفوذ مذهبي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و برگزاري نشست ها به منظور آگاهي از ديدگاه هاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان.
١٥ - نظارت بر برگزاري همايش هاي علمي مربوط به مسائل و مشكلات فرهنگي و اجتماعي و بزرگداشت نخبگان و مشاهير استان.

وظايف امنيتي و انتظامي:
١- راهبري امور مربوط به تأمين و حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در استان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي.
٢- نظارت بر نحوه استقرار واحدهاي انتظامي و پست هاي ايست و بازرسي موقت و دائم در استان.
٣- نظارت بر انجام مطالعات و پژوهش ها در زمينه شناسايي عوامل تهديد كننده امنيت و آرامش جامعه و ارائه طرح هاي استاني در اين خصوص.
٤- برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري جلسات شوراي تأمين استان.
٥- اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضاء شوراي تأمين استان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي، امنيتي و اجتماعي.
٦- برنامه ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تأسيسات داراي طبقه بندي استان به ويژه نقاط و تأسيسات حساس و حياتي و نظارت دائم بر حمل و استفاده از مواد ناريه.
٧- نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي امنيتي كه از سوي شوراي امنيت كشور و يا شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ مي گردد توسط واحدهاي استاني دستگاه هاي ذيربط
٨- نظارت بر فعاليت هاي مربوط به شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در رابطه با آنها و نزاع هاي دسته جمعي.
٩- مديريت پيشگيري از جرائم سازمان يافته و مبارزه با ترويج فرق ضاله.
١٠- نظارت بر تجزيه و تحليل رخدادها و گزارش هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي استان در راستاي تهيه طرح هاي لازم جهت پيشگيري از حوادث احتمالي.
١١- فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در زمينه سياست گذاري، هماهنگي و سامان دهي مرزهاي استان با كشور مقابل.
١٢- نظارت بر اجراي مصوبات شوراي مرزهاي كشور مربوط به استان و تشكيل كميته امنيت و عمران مرزها و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي استاني دستگاه هاي مستقر در مرزها براساس قوانين مصوب.
١٣- ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي مجاز (زميني، هوايي و دريايي) استان به كارگروه مرزهاي رسمي مستقر در وزارت كشور.
١٤- برنامه ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مواد مخدر، سلاح و مهمات، مشروبات الكلي و قاچاق انسان در استان.
١٥- نظارت بر در اجراي سياست هاي ابلاغي در حوزه پدافند غيرعامل در سطح استان.
١٦- نظارت بر فعاليت هاي مربوط به پاكسازي مناطق آلوده به مين و مواد منفجره در استان.
١٧- نظارت بر سامان دهي امور اتباع بيگانه و تردد، اشتغال و ازدواج اتباع ايراني و خارجي و امور مربوط به مبادلات در استان هاي مرزي و بررسي مسائل امنيتي با كشورهاي همسايه.
١٨- كنترل و ارزيابي وضعيت اتباع خارجي در استان و ارائه راهكارهاي قانوني به منظور رفع مشكلات و كاهش تبعات احتمالي منفي ناشي از حضور آنان در كشور.
١٩- نظارت بر انجام امور مربوط به پذيرش، اسكان، تقاضاي تابعيت، ترك تابعيت، بقاء تابعيت و شناسايي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوطه به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط.
٢٠- نظارت بر تأمين امنيت بازارچه هاي مرزي استان.
٢١- ايجاد زمينه هاي لازم به منظور توسعه، تقويت و ارتقاء معيشت و رفاه مرزنشينان در استان هاي مرزي.